Paul Matzekijkt er anders tegen aan...

Visie

Paul Matze's visie luidt: alles wat je doet is communicatie. Daarom zijn de trainingen "holistisch" van aard. Ze zijn er op gericht om je bewust te maken van je handelen (en dus je communiceren) en het effect daarvan op anderen. Een belangrijk aspect is dat je verantwoordelijk bent voor je eigen communicatie.
Paul Matze leert je (beter) met die verantwoordelijkheid om te gaan en zo effectiever te zijn in je relaties met anderen.

"vier aspecten-model"

Hij laat zich daarbij mede inspireren door het "vier aspecten-model" van de Duitse communicatiegoeroe Friedemann Schulz van Thun (1944): met je feitelijke boodschap stuur je altijd – bewust of onbewust – andere informatie mee. Die "extra" informatie zorgt vaak voor verwarring, miscommunicatie, onbegrip, irritatie.

Volgens sommige definities begint communicatie zodra je je bewust bent van de aanwezigheid van de ander. Milan Kundera verwoordt het zo: "Voor Sabina is leven in waarheid, niet liegen tegen zichzelf of anderen, alleen mogelijk als er geen publiek is. Op het moment dat iemand ons gedrag gadeslaat, passen wij ons aan, of we willen of niet, aan de ogen van hen die ons bekijken en niets van wat we doen is meer waar". (De ondraaglijke lichtheid van het bestaan)

Communiceren is een onontkoombaar proces; je kunt je er niet aan onttrekken. En hoewel we om te communiceren veel woorden gebruiken, "spreken" we ook met onze ogen, houding, toon, volume en woordkeuze – allemaal zaken die geïnterpreteerd moeten worden. En daar is geen woordenboek voor!

Zelfs zoiets als je taalkeuze roept bepaalde associaties op. Karel V (1500-1558), koning van Spanje en keizer van het Heilige Roomse Rijk: "Ik spreek Spaans tegen God, Italiaans tegen vrouwen, Frans tegen mannen, en Duits tegen mijn paard."

Paul Matze leert je grip te krijgen op dit soort associaties en non-verbale signalen, op wat je werkelijk wil communiceren met je klant, je patiënt of je collega. Helpt je als spreker om je referentiekader af te stemmen op je luisteraar – en als luisteraar om echt te horen en te zien wat er op allelei manieren aan je wordt meegedeeld.