Paul Matzewerkt motiverend...

Teambuilding

Je kent het wel – je werkt jarenlang samen in een team zonder je collega's echt goed te kennen. Dat betekent dat jij en je collega's lang niet altijd gebruik maken van elkaars sterke kanten. Dat gaat ten koste van de effectiviteit en slagvaardigheid van het team.

Tijdens de teambuilingsessies van Paul Matze leer je elkaar van verschillende kanten te zien en die te waarderen. Op de "hei" krijgen we door eenvoudige oefeningen meer zicht op elkaar en leren we buiten de ingesleten patronen te denken. Daarbij schenken we aandacht aan fysieke activiteiten in de buitenlucht, want durf, evenwicht en behendigheid kunnen een heel verrassend licht werpen op een team en zijn leden.

terug naar vorige pagina > >